O knihovně

Knihovna je zaregistrována v registru veřejných knihoven. Na základě smlouvy spolupracuje s Městskou knihovnou v Přerově, která je pověřena regionálními funkcemi.

V současné době má knihovna cca 5707 svazků (krásná literatura, naučná literatura pro dospělé i pro mládež, časopisy, vzdělávací CD-ROMy), je připojena k internetu prostřednictvím intranetu veřejné správy, má zapsaných 124 čtenářů, z toho 41 je mládež ve věku do 15-ti let.

V roce 2017 registrovala knihovna 4 979 výpůjček. Nabídku stálého fondu dále rozšiřují půlroční cirkulační soubory a roční soubor zapůjčené MěK Přerov.


Otevírací doba

Pondělí
13:00 - 17:00

Středa
13:00 - 17:00

Adresa

U kostela 7,
751 17 Horní Moštěnice

Knihovnice

Bedřiška Jurčíková a Veronika Pleska
tel:581 224 145