O knihovně

Místní knihovna je zaregistrována v registru veřejných knihoven. Na základě smlouvy spolupracuje s Městskou knihovnou v Přerově. 

V současné době má knihovna cca 5 481 svazků (krásná literatura, naučná literatura pro dospělé i pro mládež, časopisy. Knihovna nabízí připojení k internetu pro veřejnost.

Aktuálně má zapsaných 145 čtenářů.

V roce 2023 registrovala knihovna 4 667 výpůjček.

Nabídku stálého fondu dále rozšiřují roční cirkulační soubory a speciální soubory z MěK Přerov.


Otevírací doba

Pondělí
13:00 - 17:00

Čtvrtek
13:00 - 17:00

Adresa

U kostela 7,
751 17 Horní Moštěnice

Knihovnice

Veronika Pleska a Dagmar Schneiderová
tel:581 224 145

tel: 724 519 662